Es-Sabûr
" Ceza vermede, acele etmeyen. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |