El-Hâdî
" Hidayet veren. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |