El-Kerîm
" Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |