Ez-Zâhir
" Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen. "

Hacı Mustafa Güneş Efendi Hazretleri Sohbetleri


Görüntülü Sohbetler

Görüntülü Sohbetler

Sesli Sohbetler

Sesli Sohbetler