El-Hafîz
" Her şeyi koruyucu olan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |