El-Mucîb
" Duaları, istekleri kabul eden. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |