El-Hamîd
" Her türlü hamd ve senaya layık olan. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |