El-Müzil
" Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |