Ez-Zâhir
" Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |