El-Mugnî
" Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden. "

İzharu'l-Fedaili Nebiyyina Muhammedin Sallallahu Teala aleyhi Vesellem

Alfabetik
Fihrist |