Umre Sohbetleri 4)

Hazreti İmamı Ali kerremallahu vechehu efendimizin evlenmesi, Fatımatü'z-Zehra validemizin mihir istemesi, Hayberin fethi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem efendimizin cebeli Nur (Hıra dağında) inzivaya çekilmesi ve Peygamberliğin gelişi, Tarikatın temeli, hafi ve cehri zikrullah, edeb ve önemi hakkında 18.09.2007 tarihinde Mekke-i Mükerreme'de öğlen namazından sonra yapılan sohbet.