Ez-Zâhir
" Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen. "

Hacı Mustafa Güneş Hz. Sohbetleri

Alfabetik
Fihrist |