Er-Rahmân
" Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Sohbetleri

Alfabetik
Fihrist |