Es-Samed
" Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci. "

Muhtelif kardeşlerimizin Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |