El-Kâdir
" Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan. "

Hacı Muhammed Bilal Nadir (Kutlubay) Hz. Kasideleri

Alfabetik
Fihrist |