Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi
Vesellemin İsimleri

“Gıybetten sakınınız; zira gıybet, zinadan daha şiddetlidir”

Tabarani, Mu’cemü’l-Evsat c.6.s.348/6590 (Kahire). Beyhaki, Şuabu’l-İman c.5.s.306/6741 (Beyrut). Deylemi El-Firdevsü bi Me’sûri’l-Hıtab c.3.s.116/4320 (Beyrut). Münavi Feyzü’l-Kadir c.3.s. 129 (Mısır)

 

“muhakkak ki şol Rabbimiz Allah deyip sonrada istikametlerinde doğru olanlar için korku yoktur, onlar mahzunda olmazlar”

 Ahkaf suresi 46/13

 
 
 
 
— hacı Muhammed Bilal Nadir Hazretleri mp3 sohbet 10
 
hacı Muhammed Bilal Nadir Hazretleri mp3 sohbet 10
 
— Diğer Sohbetler
 
İzlenme : 1367 İndir »