El-Kaviyy
" Kudreti en üstün ve hiç azalmaz. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |