El-Azîm
" Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |