El-Muksit
" Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |