Er-Rahîm
" Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |