Sakınılması Lazım Olan Şeyler - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

SAKINMASI LAZIM OLAN ŞEYLER

 

Geride yazıldı, sakınması lazım olanlar yazıldı idi ki nefis, şeytan, dünya ve dünyanın içindekiler ki; aile, evlat, mal, servet, halk içinde şan ve şöhret, hürmetler, hizmetler. Dünyaca matlub menfaatlar, hep dünyalıktır. Bunların hepsi sonsuzdurlar; sonu biter, sonu yok devletler. İşte bunlardan sakınanlardan Yunus Emre hazretlerinin sözleri:

 

İçin dışın murdar iken dost neylesin senün ile

Gönül gözün nefs ü heva aşk neylesin senün ile

Zikire yoldaş olmadın sadıkla haldaş olmadın

Olmaz yere verdin gönül dost neylesin senün ile

Dünya ile üns bağlayıp gönül gözün kör eyledin

Zulmet doluncak gönlüne nur neylesin senün ile

Gerçek bize derviş gerek dola cihan dava ile

Duydun ise aslın işin fal neylesin senün ile

Dervişliği sanma heman olur suret düzmek ile

Dilde ise senin işin hal neylesin senün ile

Yunus Emre hoş derd ile merdane söz devranını

Hemrah isen dost yoluna ar neylesin senün ile

 

Yine Yunus Emre hazretlerinin sözlerinden:

 

Nice diyem neyleyim nefs elinden hırs elinden

Derdim kime söyleyeyim nefs elinden hırs elinden

Güleşüben basamazam hiç gıdasın kesemezem

Dosttan yana düşemezem nefs elinden hırs elinden

Geçti ömrün neycileyin asi var mı bencileyin

Yüzüm kara elim boş nefs elinden hırs elinden

Bencileyin olma sakın nefse hırsa uyma sakın

Yoldan sapıp kalma sakın nefs elinden hırs elinden

Ol Bayezidi Bestami sever idi dostu anı

Ol dahi rahat olmadı nefs elinden hırs elinden

Biçare Yunus’un sözü nasihattır gafillere

Aklı olan korkmak gerek nefs elinden hırs elinden

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>