Pirimizin Ölüyü Diriltmesi - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

Pirimizin Ölüyü Diriltmesi

 

Elli beşinci menkıbesinde Esrarut Talibin isimli kitapta şöyle bahsediyor ki, bir yerden gider iken, bir müslüman bir Nasrani ile mücadele eder. müslüman diyor ki, bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemEfendimiz bütün Peygamberlerden büyüktür, deyince Nasrani İsa aleyhisselam efdaldır, diyor. Pirimiz Şeyh Abdülkadir Geylani Efendimiz, Nasraniye, ey Nasrani, Hazret-i İsa’nın efdaliyetini hangi delil ile ispat edeceksin? Nasrani, İsa aleyhisselam ölüyü diriltir idi. Hazret-i Pir Efendimiz buyurdular ki, ey Nasrani, ben nebi değilim. Nam ve nişanı kalmamış bir ölüye, kalk diril desem, ol saat diri olarak mezarından kalkar. Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in nübüvvetine iman eder isen, gel kemikleri toprak olarak cesedinden hiçbir nişan ve nam kalmamış bir mezarın başına gidelim. Bizim Seyyidimiz Sultanul Enbiya Efendimiz Hazretlerinin eşref ve efdaliyetini sana isbat edeyim dedi. Nasrani razı olup, Hazreti Pir Efendimizle eski bir mezarın başına vardıkta, Cenab-ı Abdülkadir Efendimiz, Nasrani’ye, senin Peygamberin ölüleri nasıl diriltirdi ve ne söyler idi, buyurunca, Nasrani, kum biiznillah, buyururdu. Pir Cenab-ı Ğavsul Â’zam Efendimiz mübarek yüzünü ol mezar tarafına dönderip, kum biiznillah hitabıyla mevtaya hitap buyurmasıyla heman mezar açılıp, vücudundan eser kalmamış, tamamen çürümüş olan mevta Kelimeyi Şehadet getirerekten memnun ve seviniçli olduğu halde mezarından çıkıp, ayakta durdu. Mevta geri izin alıp mezara çekildi. Nasrani Cenab-ı Sultanul Evliya Efendimizin bu kerametini gördükten sonra Allah’ın inayet, hidayet-i sübhani, ile heman batıl yoldan dönerek İslam şerefi ile şereflenmiştir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>