PİRİMİZİN KERAMETLERİNDEN - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

PİRİMİZİN KERAMETLERİNDEN

Hindistanlının Ateşte Yanmaması: Pirimizin menkıbelerinde Hindistanlı bir adam, Pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretlerine bağlı. Kalbinde de sevgisini taşıyor. Pirimizin aşkına her sene Allah için kurbanlar keser, yemekler yapar, sevinç ve aşk ile fakir fukaraya yedirir, içirirdi. Bunu her sene adet etmişti. Hindistanlı ölünce akrabaları yanlış itikatlarınca bol miktarda odun biriktirip üzerine yağlar döküp ateşlediler. Hindistan’lıyı da ataş üstüne koydular. O kadar kuvvetli ateş alevli közler geçiyor, Hindistanlının bir kılı bile yanmıyor. Daha önce böyle bir şey görmemişler. Hayretler içinde kalıyorlar cenazeyi alıp denize atıyorlar. Pirimiz şeyh Abdulkadir Geylani Efendimiz, Hayatta yaşayan bir veli kulun rüyasında diyor ki; O Hindistanlıyı denizden çıkar, guslünü yaptır namazını kıl defnet. O benim manen evladımdır. O veli diyor ki: Efendim bu işe acayip kaldım bu Hindistan’lıların hepsi ateşte yanardı, adetleri böyle idi. Bunun yanmamasının hikmeti neydi? Allah’ımın bana vaadi vardır. Hakkıyla Allah için bana bağlı olan müridimi iki dünyada ateşe yakmayacağına vaad buyurdular.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>