KUTUP BÜYÜK EVLİYAULLAH - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

KUTUP BÜYÜK EVLİYAULLAH

 

Üçler, kutbul’akdab, gavs,

yediler ahyar,

kırklar ebdal,

nekabalar-necebalar.

Üçlerin evveli kutbul gavs dir ikincisi kutbul aktapdır büyükleri kutbul gavs dır varisi nebidir iki kutbul aktaplar vezirleridir.

اَلْعُلَمٰۤاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيٰۤاءِ

“Yani ulema Peygamberlerin varisleridir buyuruyor.”[1]

Yediler ahyardır Peygamberimizin ahyari ümmeti dediği bunlar-dır yedidirler eshabi Resulun varisleridir kıyamete kadar dünyada biri ölse yerine başka evliyaullah’tan biri gelir kırklar ebdaldırlar bunlara ebdal derler. Hadisi şerif.

Ümmetimden kırk nefer kimse ebdaldir Hak Teala onlar hürmetine yeryüzüne rahmet verir muharebede müminlere nusrat verir” dedi.

Necaba-70 nekaba-300 lerdir evliyaullah’tır kıyamete kadar yeryüzünden eksik olmazlar ölenlerin yerine ümmeti Muhammed’den alırlar bunların cümlesi kadarda kadınlardan vazifeli evliya vardır o kadın velilerin imamlarıda vardır kıyamete kadar böyle olur.

 


[1] (İbn Hibbân, Sahih, 1/289, 290; Tirmizî, İlm (2682); Ebu Dâvud, İlm (3641); İbn Mâce, Mukaddime (223); Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 1/126)“

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>