Edeb Dörtdür - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

Edeb Dörtdür

 

1- Adab-ı Hak, 2- Adab-ı Resul, 3- Adab-ı Pir, 4- Adab-ı şeyh.

Adab-ı Hak şudur: Hak’kı Her halde hazır ve nazır bilip daima Hak’kı İşitir bilip daima edeple oturup edeple kalkıp edeple durur. Edeb bir tacı devlettir nuru Hüda’dan, kim giyerse anı emin olur hertürlü beladan. Edeple söyleyip edeple yürür. İbrahim aleyhisselam namaza giderken elini nasıl olduysa arkasına koyup biraz yürüyünce Cenab-ı Hak’dan bu hitap geldi. Ya İbrahim bu şekilde hizmetçi evinemi gidiyorsun dedi.

Adab-ı Resul sallallahu teâla aleyhi ve sellem: Sünnetlerine sıkı sa­rılıp sünnetlerden ayrılmayıp mümkün mertepe onun vazifeleri nedir. İnsanlardan dalalete düşenleri Allah’ın rızasından ayrılıp şaşanları Hak’ka davet onları ikaz irşada çalışmak idi. Bu tekliflere bu davetlere icap etmeyip karşı çıkan kafirleri kılıçla boyunlarını kesmek idi. Geride kalan veresçilerin vazifesi Müslüman olanlara sahip olup kafirliğe imansızlığa itikatsızlığa göndermeyip onlara sahip olmak. Ve Resulullahı ve onun sünnetlerini canı gibi seve seve tutup ihya edip halka öğretmektir. O’nun nurunu güneş’e benzetmişler Mübarek nuru nübüvveti güneş gibi doğmuş ben o nurun altındayım. Bilip edeple onun ruhaniyetinden feyz-i Muhammediye yi umup beklemek.

Adab-ı Pir şudur: Her zaman eli başımın üzerinde bilmek. Piri Tarikat Abdulkadir Efendimizi seni her zaman görüyor gibi bilip huzur ve edeb ile durmalı ve Piri gayet ziyade sevip adabına çok dikkat etmelidir.

Şeyh adabı şudur: Hazreti Pir'den gelen feyze kapı bilip huzurda, veya gaibde şeyhini kendine bakıyor bilip her an, her zaman beni görüyor deyip ihtiyatlı olması lazım. Her zaman görmüyor isede Cenab-ı Hak’kın istediği zaman münasipli zamanda onlara göstermesi vardır. Onun için mürid her zaman şeyhinin gıyabında da göre duruyor bilerek ihtiyatlı bulunması lazımdır.

Edeb öyle gerektir ki arifler buyurmuşlar Edep bir tâcı devlettir Nuri Hüda’dan Kim giyerse anı emin olur her türlü beladan. Her yerde edebi muhafaza etmeli, evliyaullahtan bir mürşidi kamile birisi varmış, Tarikata kendisini kabul etmesini dilemiş, o zat sen edebi bilmelisin öğrendin mi demiş, öğrenmedim demiş, öğren de gel demiş.

Her şeyin edebi var. Fakat şeyhine karşı mürid edepli terbiyeli olmalıdır. Gerek huzurunda ve başka yerde gördüğü gör­mediği yerde edepli olmalıdır. O kadar edebe riayet ederler ki şeyhinin tarafına ayağını uzatmazlar. Şeyh bilmezse Allahu Teâlâ bilir görür. Şeyha yapılan Allahu Teâlâ'ya dır. Hürmet edep, mu­habbet ve itikat onadır. Onun içindir yani şeyhlere yapılan Allahu Teâlâ'ya dır. Onun için Allahu Teâlâ çok sever mükafatını verir, ister şeyhin haberi olsun isterse olmasın.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>