Aşıklar - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

AŞIKLAR

 

Birincisi: Aşka öyle dalmış ve kendinden geçmiş olur ki, kendinden de haberi olmaz. Nitekim düşman karşısında bir kimse kızarak öyle harp eder ki, yara alsa bile duymaz. Görünce yaralandığını anlar. Bir kim­se mühim' bir hizmete giderken, ayağına batan dikeni hissetmez. Kalb meşgul olunca, açlık ve susuzluk aklına gelmez. Bütün bunlar bir mah­lukun aşkında ve dünya hırsında mümkün oluyor da, Allahu Teala’nın aşkında ve ahiret sevgisinde niçin mümkün olmasın? Kalbdeki manevi suretlerin güzelliğinin, aslında çöplük ve pislik üzerine çekilmiş bir de­riden ibaret olan dış görünüş güzelliğinden daha büyük olduğunu herkes bilir. Kalb güzelliklerini idrak eden basiret gözü, çok defa yanılan, bü­yüğü küçük uzağı yakın gören baş gözünden daha açık, daha keskindir.

İkincisi: Acıyı hisseder, fakat sevdiginin rızasının bunda olduğunu bildi­ği için buna razı olur. O hal­de Allahu Tealanın rızasını kendi başına gelende olduğunu bilir razı olur. fakirliğe, hastalığa, belaya sabreder, razı olur.

Cüneydi Bagdadi Hazretleri diyor ki Sırrı Sakati’ye seven acı duyar mı diye sordum hayır dedi kılınçla kesilse yine duymaz mı dedim hayır bir değil yetmiş kılıç vursalar yine duymaz dedi.

Bişri Hafi Hazretleri buyurdu ki Bagdat’ta bir kimseye yüz deynek vurdular. Ağzından ses çıkmadı niçin feryat etmedin dedim sevdiğim oradaydı beni görüyordu dedi o sevdiğine kavuşsaydın ne yapardın dedim feryat edip canını teslim etti.

Kuran-ı Kerimde Yusuf aleyhisselama bakan kadınların onun güzelliğinin haşmetini görünce ellerinde meyva soydukları bıçakla meyva yerine parmaklarını kesip haberlerinin olmadığı bildirilmektedir. Mısır’da kıtlık olmuştu aç olanlar Yusuf aleyhisselamı görmeye gider açlıklarını unuturlardı. Bu bir mahlukun güzelliginin tesiridir her şeyi yaratan Allahu Tealanın güzelliği bir kimseye gösterilirse belaları duymamasına niçin şaşılsın.

Üçüncüsü: Bize şu Allah’a aşık olan şu kimse İman, İtikat, Teslimiyat, tevekkül hakkıyla o kimsede kemal bulur ise hertürlü Allah yolunda cefalara katlanır. Kendisine acı gelmez şikayetçi de olmaz hoş gelir. Nitekim şu misali yazıyoruz: Otururken iki böğrüklerinden seni dürten değnekleri bakıp gördün ki değneğin arka tarafı en sevgili dostuyun elindedir. Aşıksa hiç gücenmez üşenmez belki de sevinir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>