Kevser İlmi - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

KEVSER İLMİ

 

1- Cennet Kevseri.

2- Batın Kevseri.

3- Kevser-i Muhammediye.

4- Feyz-i Muhammediye.

Cennet Kevseri: Başı birdir. Bismillahın b’sin den çıkar. Ayağı dörttür. Biri bal, biri süt, biri şerbet, biri sudur. Başı Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ayakların biri Hz. Ebu Bekir'i radıyallahu anh, biri Hz. Ömer’i radıyallahu anh, biri Hz. Osman’ı radıyallahu anh, biri Hz. Ali’yi radıyallahu anh temsil eder. Yani kevserin başı bir, ayağı dört ashabı güzinedir.

Batın Kevseri: Başı Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, ayağı Hz. Ebu Bekir, radıyallahu anh Hz. Ömer, radıyallahuanh Hz. Osman, radıyallahuanh Hz. Ali'den radıyallahu anh Ehl-i hal olanlara silsileten gelmektedir. Bunun bu insanın maneviyatından gelir. Onların maneviyatı ölmemiştir. Şimdi yine gelir.

Kevser-i Muhammediye: Evladdan evlada, elden ele gelir. Bu evladı manevidir. Rusulün evladı sevenlere elinden biat edenleredir. Evlad-ı Resul on iki imam­dır. Her kim o imamlara biat eder ise ya da onların tarikına girer ise Resulullahın manevi evladıdır.

Feyz-i Muhammediye: şudur: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin maneviyatı, mübarek başı arş-ı âlâdan yuka­rıdır. Mübarek ayakları yedi kat yerlerin altındadır. Mübarek göğsü binlerce dünyadan büyüktür. Ondan gelen kevseri feyz-i Muhammediye taliblere kol kol dağılır.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>