ESMAÜ'L-HÜSNA - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

 

ESMAÜ'L-HÜSNA

 

 

دُعٰٓاءُ اَسْمٰٓاءُ الْحُسْنٰى

 اَسْمٰٓاءُ الْحُسْنٰى جَكْمَه اُوسُولُو هَرْ اَسْمَا يُوزْ عَدَتْ جَه كِيلِرْ. هَرْ اَسْمَا يُوزْ عَدَتْ بِتِنْجَه سُونُونْدَه جَلَّ جَلَا لُهُ دِيرْ. اِيكِنْجِيَه كَجَرْ جَمَاعَتِنْ صَايِسِنَه كُورَه اُولُورْ، يَعْنِى جَمَاعَتْ اُونْ اُولْسَه اُونْ كِشِى اُونْ كَرَّه اُوقُوسَه يُوزْ اُولُورْ، بَشْ كِشِى اُولْسَه يِرْمِى كَرَّه اُوقُونُورْسَه يُوزْ اُولُورْ، جَمَاعَتِنْ اِيجِنْدَنْ بِرْ طَانَسِى سَسْلِى اُولَارَاقْ اُوقُورْ، جَمَاعَتْ دَه اُونُوطَاقِبْ اِيدَرْلَرْ. أُونْجَه قُرْآنْ اُوقُونُورْ، صُكْرَه هُوظُورُ قَلبْ اِيلَه طَضَرُّعْ، نَيِازْ اِيلَه، اَغِيرْ اَغِيرْ جَكْمَيَه دَوَامْ اُولُونُورْ. بُواَسْمٰٓاءُ الْحُسْنٰى دُعَاسِنِى تَمَامًا اُوقُيُوبْ صُكْرَه دُعَاسِنِى اِيدَنْلَرِكْ دُعَاسِى قَبُولْ اُولُورْ.حَقْ يُولُنْدَه دَوَامْ وَثَبَاتْلِى اُولْمَقْ، خُلُوصُ اِعْتِقَادْ اِيلَه، بُو يَازِيلِى شَكِلْدَنْ بَاشْقَه بِرْشَىْ قَاتْمِيَه رَقْ اُوقُنُورْ اِيسَه مُحَقَّقْ دُعَا قَبُولْ اُولُورْ * اِنْشَااَللّٰهُ تَعَالٰى، هَرْنَه اِسْتَنَه جَكْ اِيسَه هَبْسِى اِيجِنْدَه دِيرْ. دُوعَالَرِمِزِكْ قَابُولُو اِيجُونْ، قَرْنِمِزِى حَلَالْ لُوقْمَا اِيلَه يِرْ، شُبْهَ لِلَرْدَنْ صَاقِنْجَه لِى اُولاَرَقْ، هُوظُورُ قَلبْ اِيلَه، بُو اَسْمٰٓاءُ الْحُسْنٰى يَه دَوَامْ اُولُونُورْ اِسَه جَنَابِ حَقْ دُعَامِزِى قَبُولْ اِيدَرْ، اِنْشٰٓاءَاللّٰهُ تَعَالٰى*

 

  ESMAÜL HÜSNA

  دُعٰٓاءُ اَسْمٰٓاءُ الْحُسْنٰى

بِسْـــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يم

اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ى اَسْئَلُكَ، وَاَعُوذُبِكَ، وَاَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ، وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ، وَاَتَضَرَّعُ اِلَيْكَ، بِاَسْمٰٓائِكَ الْحُسْنٰى

هُوَاللّٰهُ الَّذ۪ى لٰٓا اِلٰهَ اِلّٰا هُوَ

 يَا اَللّٰهُ جَلَّ جَلَا لُهُ

يَا رَحْمٰنُ        Dünyada kafire, mü’mine merhamet eden

 يَا رَح۪يمُ      Ahirette yalnız mü’minlere merhamet eden

يَامٰلِكُ         Bütün mülkün sahibi

يَاقُدُّوسُ      Ayıplardan temiz

يَاسَلٰامُ     Ayıptan selâmette,

يَامُؤْمِنُ             Kullarını zulümden emin edici

يَامُهَيْمِنُ     Görüp gözeten

يَاعَز۪يزُ            Her nesnenin üzerine galip ve aziz olan

يَاجَبَّارُ               Ey halkın halini islah eyleyen

يَامُتَكَبِّرُ            Şanı yüce,

يَاخَالِقُ          Eşyayı halk eyleyici

يَابَارِئُ           Eşyayı alemdeki nizamına uygun yaratıcı

يَامُصَوِّرُ            Her şeylerin suretini yaratıcı

يَاغَفَّارُ               Bütün günahları afveyleyici

يَاقَهَّارُ                Her güçlere galip gelici

يَاوَهَّابُ       Hem bağışlayıcı hemde kullarına çeşitli nimetler verici

يَارَزَّاقُ         Cümle yaratılmışlara rızk verici

يَافَتَّاحُ         Rahmetini artırıp açan

يَاعَل۪يمُ        Her şeyleri bilici

يَاقَابِضُ           Dilediğini açan dilediginin rızkını daraltan

يَابَاسِطُ        Rızkı ve gayrileri rahmetiyle hem açan hem kısan

يَاخَافِضُ        İnsanları hem zelil hem aziz eyleyici

يَارَافِعُ          Dilediğini yükseltip aziz eyleyen

يَامُعِزُّ                 Dostlarına izzet verip aziz eyleyici

يَامُذِلُّ         Düşmanlarını hor ve hakir eyleyici

يَاسَم۪يعُ                Her şeyleri işitici

يَابَص۪يرُ              Her şeyleri kuvvetli görücü

يَاحَكَمُ             Her şeye hükmeden

 يَاعَدْلُ        Ey adil adalet sahibi

يَالَط۪يفُ      İkramı lütfu ihsanı bol olan

يَاخَب۪يرُ               Her nesnelerden haberdar olan

يَاحَل۪يمُ        Günahları af eyleyip yumuşaklılıkla muamele eyleyen

يَاعَظ۪يمُ       Azamet sahibi (gücüne erişilmeyen)

يَاغَفُورُ              Çok bağışlayan günahları af edici

يَاشَكُورُ       Yapılan ibadetlerin mükafatını veren

 يَاعَلِىُّ                 Her şeyden münezzeh ve yüce olan

يَاكَب۪يرُ                Her kudret üzerine kudreti kafi gelen

يَاحَف۪يظُ           Yaratılan halkı kötülüklerden saklayıcı

يَامُق۪يتُ       Her şeye kadir her işleri gören

يَاحَس۪يبُ    Kulların her hisabına kafi olan

يَاجَل۪يلُ       Her şeyler ona nisbetle hakirdir

يَاكَر۪يمُ         İkramı hayrı yardımı menfati çok olan edici

يَارَق۪يبُ            Her şeyleri görüp hafız olan

يَامُج۪يبُ        Ey duaları kabul edip icabet eden

يَاوَاسِعُ        Rahmetiyle herşeyi kuşatan

يَاحَك۪يمُ      Hüküm ve hikmet sahibi

يَاوَدُودُ         Ey muti kullarını sevici

يَامَج۪يدُ          Lütfu ihsanı bol olan

يَابَاعِثُ       Ölüleri tekrar diriltici.

يَاشَه۪يدُ            Her şeyler O’nun nazarından gaip olmaz

يَاحَقُّ          Varlığı gerçek ve sabit olan

يَاوَك۪يلُ             Kullarını koruyup rızklarına kefil olan

يَاقَوِىُّ                Kudreti tamam olup hiçbir şeylerden aciz olmayan

يَامَت۪ينُ         Herkesten kati kuvvetli olan

يَاوَلِىُّ                 Yani kendine itaat eden müminleri sevici

يَاحَم۪يدُ         Övülmeye layık olan

يَامُحْص۪ى      İlmi her şeyi kuşatıp zapt eyleyici

يَامُبْدِئُ            Yoktan ilk defa, yaratan

يَامُع۪يدُ        Dünyada hayattan ölüme, ahirette ölümden hayata döndürücü

يَامُحْي۪ى                Ey hayat verici

يَامُم۪يتُ              Yani ey öldürücü

يَاحَىُّ          Diriliği ebedi olan

يَاقَيُّومُ                Gücü yeten.

يَاوَاجِدُ        Fakirliğe düşmeyen zengin, hiç kimseye muhtaç olmayan

يَامَاجِدُ             İkramı geniş olan

يَاوَاحِدُ        Tek olup benzeri eşi olmayan

يَااَحَدُ          Bir olan ikiliği kabul etmeyen

يَاصَمَدُ       İhtiyaçlarını te'min için baş vurulan

يَاقَادِرُ          Her şeye güç yetiren

يَامُقْتَدِرُ       Güç sahibi

يَامُقَدِّمُ        Dilediğini öne alan

يَامُؤَخِّرُ        Dilediğini tehire bırakan

يَااَوَّلُ           Varlığının evvelinin evveli olmayan

يَاآخِرُ                 Ahirinin ahiri olmayan

يَاظَاهِرُ              Varlığını yapmış olduğu sanatlarıyla ayan eden

يَابَاطِنُ        Mahlukâta bu dünyada cesat gözü ile görünmeyen

يَاوَال۪ى         Mülkünden tasarruf sahibi olan

يَامُتَعَال۪ى     Yarattıklarına benzemeyen

يَابَرُّ                      Bütün iyilik ve ihsanın kaynağı

يَاتَوَّابُ             Tövbeleri kabul eden

يَامُنْتَقِمُ       İntikam alan

يَامُنْعِمُ              Nimet veren

يَاعَفُوُّ                 Ey günahları affedici

يَارَؤُفُ               Çok rahmet, çok şefkat edici

يَامٰالِكَ الْمُلْكِ                             Her şeye tasarruf edici

يَاذَالْجَلٰالِ وَاْلاِكْرَامِ           Büyük ikram sahibi

يَارَبِّ           Alemlere nizam verici terbiye edici

يَامُقْسِطُ      Adaletle taksim edici

يَاجَامِعُ             Cem eden toplayan

يَاغَنِىُّ          Kimseye ihtiyacı olmayan

يَامُغْن۪ى         Zengin eden

يَامُعْط۪ى      Karşılıksız veren

يَامَانِعُ                Dilediği kimseyi dilediği şeyden men eden

يَاضَارُّ          Dilediğine zarar veren

يَانَافِعُ                 Dilediğine fayda veren

يَانُورُ            Alemleri nuruyla aydınlatan

يَاهَاد۪ى        Ey doğru yol gösteren

يَابَد۪يعُ         Eşsiz olarak yaratıp meydana çıkaran

يَابَاق۪ى         Ebedi olan

يَاوَارِثُ             Her şey yok olduktan sonrada varlığı devam eden

يَارَش۪يدُ             Yaratılmışları irşad eyleyen

يَاصَبُورُ        Âsîlerden intikam almada acele etmeyen,

جَلَّ جَلَا لُهُ

Doksan dokuz Esmaü’l Hüsna burada bitmiş oldu. Buradan sonrakiler doksan dokuz esma toplu birlikte çekilip bittikten sonra sonu ya sabur. Ondan sonrakiler esmanın yapılacak duasıdır. Duasını cemaatten bir kimse yapar, cemaatte amin derler, duasını bitirirler, inşeallah.

وَجَلَّ شَانُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَلٰٓا اِلٰهَ غَيْرُهُ * هُوَ اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذ۪ى لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلٰا وَلَدً * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ * لَهُ الْاَسْمٰٓاءُ الْحُسْنٰى وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَالصِّفَاتُ الْعُلْيَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ * لَيْسَ كَمِثْلِه۪ شَيْئٌ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ * لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ * يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ * يَاذَالْجَلٰالِ وَالْاِكْرَامِ * اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَ * اَللّٰهُمَّ يَا خَفِىُّ الْاَلْطَافِ * نَجِّنَا مِمَّانَخَافُ * اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ * فِى الدّ۪ينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَة ِ * اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتَنَا * وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا * يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ * ثَبِّتْ قُلُوبَنَا * عَلٰى طَاعَتِكَ وَد۪ينِكَ * رَبَّنَازِدْنَا عِلْمًا * وَتَوْفِيقًا * وَهُدًى * آمِينْ * اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا عَنِ الْمَوَانِعِ فِى طَر۪يقِ الْوُصُولُ * اِلَيْكَ تَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِح۪ينَ * اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدّ۪ينِ مُحَمَّدٍ * وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِم۪ينَ * بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ صَلَّى اَللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * وَعَلٰى آلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ * اَللّٰهُمَّا اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدَيْنِنَا وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِمَشَايِخِنَا وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَم۪يعِ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ * وَالْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ * اَلْاَحْيٰٓاءُ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ * اِنَّكَ سَم۪يعٌ قَر۪يبٌ مُج۪يبُ الدَّعَوَاتِ * بِحُرْمَةِ اَسْمٰٓائِكَ الْحُسْنَى* وَبِحُرْمَةِ حَب۪يبِكَ مُحَمَّدٍۨالْمُصْطَفٰى صَلَّى اَللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَّلَمَ * يَا اَرْحَمَ الرَّا حِم۪ينَ ...

يَارَبِّى بِزْلَرِى رِضٰاءِ شَرِيفِكْدَنْ آيِرَجَقْ عَمَلَّرْدَنْ مُحَافَظَه اَيْلَه * رِضٰاءِ شَرِيفِكَه مُوَافِقْ عَمَلَّرِى يَابْمَيَه بِزْلَرِى مُوَافِقْ اَيْلَه يَارَبِّى * شَيْطَانِ عَلَيْهِ اللَّعْنَه نِكْ بِزْلَرِى اَزْدِرْمَسِنَه مَيْدَانْ وِيرْمَه يَارَبِّى * بِزْلَرِى اُوظَالِمْ دُوشْمَانِكْ شَرِّ نْدَنْ مُحَافَظَ اَيْلَه يَارَبِّ * بِزْلَرِى وَاَوْ لَادْلَرِمِزِى وَذُرِّ يَّاتِمِزِى اِيكِى جِهَانْدَه عَزِيزْ وَمُحْتَرَمْ اَيْلَه يَارَبِّ * دُنْيَانِكْ هَرْتُورْلُو اٰفَاتْ، بَلَا، كَدَرْ وَغَمْ وَاَ لَمْلَرِ نْدَنْ وَشَرْلَرِينْدَنْ مُحَافَظَ اَيْلَه * وَقْتِ مِزْ تَمَامْ اُولْدُوغُنْدَه كَامِلْ اِيمَانْلَه قُرْاَنْدَنْ وَعَفْوِ غُفْرَانْدَنْ اَيِرْمَ يَارَبِّ * اَنَالَرِمِزْ وَبَابَالَرِمِزْ اِيلَه وَجُمْلَه مُؤْمِنْلَرِى بِرْلِكْدَه وَعْدِكْ اُولَانْ جَنَّتِى اَعْلٰى يَه دَاخِلْ اَيْلَه * يَا رَبَّنَا بِزْمْ قَلْبْ لَرِمِزِى كَلِيمَءِ تَوْحِيدِكْ نُورُ يْلَه نُورْلاَنْدِرْ وَمُنَوَّرْاَيْلَه * بِزْلَرَه عَشْقِكِى وِيرْ، شَوْقِكِى وِيرْ، مُحَبَّتِنِى وِيرْ، حَبِيبِكْدَنْ اَيِرْمَا * نَفْسِمِزِى اِصْلاَحْ اَيْلَيُوبْ بِزِى سَكَا يَاقِينْ اُولاَنْ قُوللَّرِكْدَنْ اَيْلَه * بِزْلَرَه هَمْ دُنْيَا اِيلِيكْلَرِينِى، هَمْ آخِرَةْ اِ يِلِيكْلَرِينِى وِيرْ يَارَبِّ * عَذَابِ جَهَنَّمْدَنْ بِزْلَرِى قُورُو، مُحَافَظَ اَيْلَ * يَارَبَّنَا بِزْلَرَه مَرْحَمَتْ اَيْلَه. يَااَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ *

رَبَّنٰا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارْ * وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلٰاةُ وَالسَّلٰامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ * وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ * اَلْفَاتِحَه *

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>