Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin Ahlakı - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem’in AHLAKI

 

Ahzab suresi 21. ayet;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“Sizin için, Allah’ın Resulünde güzel örnekler vardır.”

Kalem suresi 4

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ                   

“Sen yüksek bir ahlak üzeresin”

Sa’d b. Hişam anlatıyor: Mü’minlerin annesi Hz. Aişe’ye;

-  Bana Resulullah’ın ahlakından bahseder misin? Dedim.

Hz. Aişe:

-  Kur’an okumuyor musun? Dedi.

-  Okumaz olurmuyum? Dedim. O zaman Hz. Aişe:

-  Resulullah’ın ahlakı, Kur’an’ın muhtevasını tatbikten ibaret-tir. Dedi. (Müslümanlık, C.3 s.1139)

Hz. Aişe anlatıyor: Allah’ın Resulü’nden daha güzel ahlaka sahip hiçbir kimse yoktur. Eshabından veya ailesinden birisi ken-disine seslenince, ‘Buyurun’ diye karşılık verirdi. Bu sebeple Allahu Teala O’na hitaben ‘Sen, yüksek bir ahlak üzeresin’ (Kalem-4) buyurmuştur. (Müslümanlık, C.3 s.1140)

Serat oğullarından biri anlatıyor: Hz. Aişe’ye: Bana Resu-lullah’ın ahlakından bahset, dedim. Hz. Aişe:

- Kur’an’daki ‘Sen yüksek bir ahlak üzeresin’ ayetini okumu-yor musun? Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla beraber oturuyordu. Ben ve Hafsa, kendisine yemek hazırlamaya başladık. Hafsa, yemeği benden önce hazırladı. Hafsa, yemek dolu kabı Resulullah’ın önüne koymak için koştu. Bende cariyeye, git ve şu kaptaki yemeği yere dök, dedim. O anda da cariye kabı devirdi. Yemek yerlere döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere dökülenleri toplayarak, eshabıyla beraber yedi. Daha sonra da, ben hazırladığım yemeği gönderdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim gönderdiğim yemek dolu kabı, Hafsa’ya vererek, bu kabı, kendi kabınızın yerine alınız. İçindekini de yeyiniz, buyurdu. Resulullah’ın yüzünde hiçbir kızgınlık belirtisi görmedim, dedi. (Müslümanlık, C.3 s.1140)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aley-hi ve sellem insanların en lütufkarıydı. Soğuk bir günün sabahında bile, bir kölenin, bir cariyenin, bir çocuğun getirdiği su ile abdest alır, onları geri çevirmezdi. Kendisinden bir şey soranı can kulağı ile dinler, soru soran ayrılıp, gitmedikçe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu terketmezdi. Birisi Resulullah’ın elinden tutsa, tutan kimse Hz. Peygamberin elini bırakmadıkça, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun elini bırakmazdı. Hiçbir arkadaşının yanında, ayaklarını uzatarak oturduğu görülmemiştir. (Müslüman-lık, C.3 s.1141)

Hz. Aişe anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şey arasında muhayyer bırakılınca, günah değilse şayet, mutlaka kolayını tercih ederdi. Eğer günahsa, katiyyen onun yanına yaklaş-mazdı. Asla kendisi için intikam almazdı. Ancak, Allah’ın emirleri çiğnendiği takdirde, gereken cezayı verirdi. (Müslümanlık, Buhari-Müslim)

Teve’me’nin azadlı kölesi Salih anlatıyor: Ebu Hureyre radı-yallahu anh Resulullah’ı anlatırken, şöyle derdi; Allah’ın Resulü, döndüğü zaman, bütün vücuduyla dönerdi. Anam babam kurban olsun. Ne kötü söyler, ne kötü hareket eder, ne de çarşıda bağırıp çağırırdı. Hiçbir zaman onun gibisine rastlamadım. (Müslümanlık, C.3 s.1142)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aley-hi ve sellem’a on sene hizmet ettim, vallahi bana öf bile demedi. (Müslümanlık, C.3 s.1143)

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>