Kalbe Gelen Havatır - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

KALBE GELEN HAVATIRLAR

 

Kalpte havatır altıdır:

  1. Nefisten gelen
  2. Şeytandan gelen
  3. Ruhtan gelen
  4. Melekten gelen
  5. Akıldan gelen
  6. Yakîndir.

Nefsi, şehveti ve hevasına mütabaatla ve günaha cesaretle emir eder. Şeytan asıl ve itikada müteallik nesnelerde inkara, küfre ve şirk ve şekva ile ve Allahu Teala vaadinde töhmet, yani şüpheye ve tereddüde, ibadetten günaha ve tevbeyi tehir ile ve dünya ve ahiretçe helak olacak nesnelere emreder. Bu iki havatır, yani nefis ile şeytandan gelen havatır, insanı daima şerre, şekavete, Cenab-ı Hakk’ın rızasının muhalifine çekip, çıkarmaktadırlar. Cenab-ı Hak, Ümmet-i Muhammed’i bu ikisinin şerrinden ve insanların da içinde bunların gibi insanları daima şerre sevk edip, sürükleyenlerin şerlerinden Cenab-ı Hak kendine sığınmayı talim ile Ümmet-i Muhammed’i Habibinin hürmetine muhafaza eylesin (Amin).

Ruh ile melek daima hak ile ve Allahu Teala Hazretlerine taatle ve dünyada ahiretçe akıbeti selamet olan ve ilme muvafık bulunan ve ihlaslı amele ve Allah’ın rızasına emir ederler.

Akıla gelince, akıl-ı mead, akl-ı maaş, yani insan nefs-i emmaresi hükmünde ve nefsin rejiminde ve emrinde yaşıyor ise, o kimsenin aklı var, aklı maaşat üzeredir. Yalnız dünya işlerini iyi bilir, dünya kazançlarını, alışverişlerini bilir, yapar. Yemeyi, içmeyi, yatmayı, uyumayı, şehvani arzularını bilir, yapar, tüm deli değil, tamamen akıllı veli de değil. Bu vasıflar hayvanlarda vardır. Onun için bu halde olan nefse, ruh-u hayvani denilmiştir. Ne zaman bir hakkı ile mürşid-i kamil bulur, kamil mürşid dediğimiz; nefsi ile şeytanla mücadele ede ede ve çarpışa çarpışa nefsini emmarelikten levvameliğe ve mülhemeliğe ve mutmainneliğe eriştirdiler. Vücut aleminde ruh-ı hayvaniyi hükümden düşürüp, ruh-ı sultaniyi hüküm iktidara getirdiler. Ruh-i sultaninin yardımcısı ve veziri akl-ı mead oldu. Akl-ı mead hak hakkı ve hak yolunu ve hakka yarar ihlaslı amelleri bildirir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>