Şeyhımız Bilal Baba Hazretlerinin Beyitleri - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

ŞEYHIMIZ BİLAL BABA HAZRETLERİNİN BEYİTLERİ

Hacı Muhammed Bilal Nadir;

Yusuf oldum ben bugün dost cemalin görem deyü

Arzu eylerem vatanı Yakubuma erem deyü

Vatanımdan ayrı düştüm enbiya geçidini geçtim

Dost elinden dolu içtim meratibler bulam deyü

Hubbul vatan minel iman bunu bilir kamil insan

Rabbim etti bana ihsan derecatı bulam deyü

Gurbet için ne buyurdu bunu cümleye duyurdu

Rabbim bana bunu verdi gurabadan olam deyü

 

Din yolunda gurbet çeken budur cümlesini geçen

Kevser şarabını içen dinde sebat bulan deyü

Muhammed’dir gurbet eden enbiyadır yola giden

Ümmetine tavsiye eden rıza Hakk'ı bulam deyü

İclal yolun tuttu Bilal bunun için etmez melal

Mahrum etmez O Zülcelal her muradım bulam deyü

 

Meded, ya Rab garibim, gurbet elde kalmışam

Bir gedayım gayette naçar kalmışım

Bendeyim sultana meftun olmuşam

Meded, ya Rabbel alemin senden meded

Meded, ya Seyyidel Mürselin sallallahu aleyhi ve sellem senden meded

Meded halim duçar-ı zillet olmuşdur

Seni sevip ya Rab, şimdi geri kalmıştır.

Resülün yoluna ya Rab, canı vermiştir.

Meded ya Rabbel alemin senden meded

 

Meded Yusuf gibi kaldım hayret içinde

Olmaz ise tevfikin kaldım zillet içinde

İnayet eyle bize lütfu rahmet içinde

Meded, ya Rabbel alemin senden meded

 

Ümidim rahmetinden kesmezem ümidim senden

Enbiya, evliya yoluna gitmek isterem senden

Leyk imtihanda sebat istedin benden

Meded, ya Rabbel alemin, senden meded

 

Nefsim daim keşfü keramet ister senden

Rabbim istikamet ister heman benden

İstikamet takva, vera’ imiş yol heman

Meded, ya Rabbel alemin, senden meded

 

Sa’yü gayret, sebat, sabr imiş bünyad-ı iman

Gayret, sebat ile olur kamil insan

Dost yolunda kemalince zillet görür her insan

Meded, ya Rabbel alemin senden meded

 

Meded, ya Seyyidel mürselin senden meded

Meded, ya Seyyidel mürselin senden meded

 

Dost yolunda cefa çekmeyen ne bilir dostun kıymetin

Budur erkanı ezelde çekdiler bildiler dostun kıymetin

Ey Bilal, cevrü cefa nedir bilirsen dostun kıymetin

Meded, ya Rabbel alemin, senden meded

 

Durman yanalım ateş-i aşka

Şule verelim ateş-i aşka

Evvel aldandım pek kolay sandım

Kat be kat yandım ateş-i aşka

 

Aşk ehli ölmez, yerde çürümez

Yanmayan bilmez ateş-i aşka

Ey Padişahım, affet günahım,

Yanmaktır karım ateş-i aşka

 

Seyyid Nesimi, terk eyler resmi

Yandır bu cismi ateş-i aşka

 

Bağrımda biten başlar aşk

Gözlerimden akan yaşlar aşk

Her şamu seher çerh-i simad

Dahil edenler ermediler kaydığım

Yüreği dağladığım sular seherlerde

Görün Seyfullahın kasdın sever ol.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>