Cenab-ı Hakk'ın hoşuna Gelen ve Hoşuna Gelmeyenler - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

 

Cenab-ı Hakk’ın hoşuna gelen ve hoşuna gelmeyenler

Cenab-ı Hakk’ın hoşuna gelen ve hoşuna gelmeyenler, bir kimse yaşlandı, vücut köhneleşti, ih-tiyar oldu. Bu kimse ihtiyarlığı kabul etmez, daima kendini gençlere benzetmeye çalışır. Bu ise, Cenab-ı Hakk’ın hoşlanmadığı bir haldir. Bir kimsede yaşı genç, kendini ihtiyarlara benzetir ve daima pişmanlık ile tevbeye devam eder, bu da Cenab-ı Hakk’ın çok sevip hoşlandığı bir haldir, çünkü yaşlanmış, ihtiyar olmuş, saçının ve sakalının ağaran beyaz kılları çekiyor. Günyeti’t Talibin kitabının yirmi ikinci sayfasında Hadis-i Şerif:

 Beyaz saçların yolunmasının mekruh olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem; Baş ve sakalın beyaz kıllarını yolmaktan nehyetti ve zuhur eden beyazlar nur-i İslam’dandır buyurdu ve diğer rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, baş ve sakalda olan beyazları yolmayınız, Müslim olan kimsenin İslam içinde saç ve sakalının ağarması, o Müslim için yevmî kıyamette nurdur, buyurdu.

Hadis-i Şerif; İbni Ömer radiyallahu anhumanın rivayet eylediği hadis: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem;

 Bıyığınızı, makas ile kırkınız ve sakalınızı uzatınız, sakalınızı çok uzatıp da Yahudilere benzetmeyiniz.

Rivayet Ebu Hureyre radiyallahu anh Hazretleri;

 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalını kabzesine alırdı ve kabzeden ziyadesini keser idi.

 Yani, sakal alt dudağın kıl biten yerden dört parmaktır. Sünnet olan budur. Sakalın en kısası da yüzün etini örtendir.

Ama bıyığını ustura ile kazıtıp, traş etmek mekruhtur. Abdullah ibni Ömer radiyallahu anhuma rivayet eylemiştir ki,

 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bıyığını kazıtıp, traş eden, bizden değildir, diye buyurmuştur. Ve bıyığını ustura ile traş etmekte misle ve ububet yani, yüzün nur safa ve cemalini gidermek vardır. Ve bıyığını hiç kesmeyenlerde onlarda bizden değildir, buyurmuştur.

 Bıyığı takip edip, dudak kırmızısını aşağı inince, hemen dudak kırmızısı açığa çıkana kadar kesilir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>