La İlahe İllallah Bir Kaledir - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

 

LA İLAHE İLLALLAH BİR KALEDİR

 

Hadis-i Kudsi;

لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حِصْن۪ى مَنْ دَخَلَ حِصْن۪ى اَمِنَ مِنْ عَذَاب۪ى

Yani, “Bu La ilahe illallah kelimesi benim bir metin kal’amdır. Her kim buna girer çıkmaz ise, her türlü korktu-ğundan emin olur, azabımdan da kurtulur”[1], buyuruyor.

Allah, Allah ismine devam edelim ki, her kim günde bin kere Allah zikrine devam ederse, Cenab-ı Allah o kimseyi ehl-i yakînden kaydettirir, buyuruyor.

 


[1] Deylemi, Firdevs bi me’suru’l-Hıtab, c. 5, s. 251/8101 (Beyrut); Münavi Feyz ul-Kadir, c. 4, s. 490 (Mısır); Camiu’s-Sağir Muhtasarı c. 2, s. 302/1955, s. 378/3644. Ebu Nuaym Hilyetü’l-Evliya, c. 3, s. 192 (Mısır).

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>