Hüsn-ü Zan - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

 

HÜSN-Ü ZAN

 

Bir de, bu zamanda iyi kimseler kalmadı, diyenler vardır. On-lara cevaplar: Hadis-i şerif, alındığı kitap, Ramuze’l-Ehadis:

 

اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكْهُمْ

 

Tercümesi, buyurdu ki, ne vakit bir adam dese ki, nas bütün helake gitti, hiç işe yarar kimse kalmadı, bütün helak oldu, bu zamanda yoktur dese, o kimse o zamanın adamlarının en ziyade helak olanıdır[1] diye buyurdu.

Bak kardeşim, nasda adam yoktur, diyenlerin kendileri adam olmadığındandır. Allahu Teala’ya yüz binlerce şükür olsun, din-i İslam, Ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günden güne terakkidedir. Gittikçe din kuvvetlenmektedir. Çünkü Kur’an’ın hükmü bakidir, mucizatı her zaman zahirdir. Onu tutanlarda zuhur eder. Ümmetin hali, Resulün şanıdır.

Bak kardeşim, muhakkak inan ki, her zaman yeryüzü ikazsız, irşatsız kalmamıştır. İsa aleyhisselamdan sonra, bizim Peygambe-rimize kadar, İsa aleyhisselamın halifeleri dağılmışlardı. Hazret-i İsa’dan sonra hiç vahy gelmedi. Ama yeryüzü Hak Teala’nın hüccetinden hali kalmamış, hali değildir. Ol zamanda İsa aleyhisselamın havarileri, yani halifeleri çok idi. Dünyaya dağılmışlardı. Bir saat yeryüzü Allahu Teala’nın emrinden hali olmadı. Eğer yeryüzü irşatsız, ikazsız kalınsa idi, işte o zamanda uyarılmayan, irşad, ikaz olunmayan kavimleri muahezeye, yani onları muhasebeye, sorguya çekmeye gerek kalmaz ki, önce uyarılmayıp, ikaz edilmediği için, Cenab-ı Hak Teala ve tekaddes hazretleri bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor ki, biz Adem aleyhisselamdan evvel can ve cin kavimlerini resulsüz, ikazsız bırakmadık. Eğer resulsüz, ikazsız bıraksa idik, onları sorguya çekmeye hacet kalmazdı, buyuruyor. Bir örnek, vesait sürücülerine önce trafik kuralları öğretiliyor. Ku-rallara uymayanlar cezalandırılıyor. Kurallara uyanlar ise cezalan-dırılmıyor.

İşte Cenab-ı Hak Teala ve tekaddes hazretleri de halk eyle-diği kullarına önce Peygamberleriyle ve ayetleriyle kendinin kanunlarını bildirmiştir. Uyanlara çok büyük mükafatlar cennet, cemalini vaad ediyor. Kanuna uymayanlara, kanunu tanımayıp, asilik eden-lere de çok büyük şiddetli azap edeceğini vaad ediyor. Bir de asi, günahkarlara da mühlet veriyor. Eğer günahını bilip, bir daha günah ve asilik yapmayacağına cidden tevbe eder, amel-i saliha devam eder ise, bütün günahlarının af olunacağına, o günahların hem af olunacağına, hem de günahların sevaba tebdil olacağını vaad ediyor. Furkan suresi, 71. Ayet yukarıda yazılmış idi isteyen baksın.

İşte Peygamber Efendilerimiz, insanları nasıl ikaza, irşada çalıştılar ise onların varisi olan ilmi ile amil olan tebliğ şanında ulema-i ümmet olanlar da halkı ikaz ve irşat edenler de bitmeyecek, inşaallahu Teala. Onlar da yazılacak, inşaallahu Teala. Halkı tebşir şanında uyarıcılar, ikaza çalışanlar hakkında hadis-i şerif: ravisi, Ebu Hureyre radiyallahu anh:

 

يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيـَمَ عَلٰى ثَمَانِينَ مِائَةَ رَجُلٍ وَاَرْبـَعَ مِائَةِ اِمْرَئَةٍ اَخْيَارُ مَنْ عَلَى الْاَرْضِ وَصُلَحٰٓاءِ مَنْ مَضَى

 

Buyurdu ki, “Meryem oğlu İsa aleyhisselam yeryüzüne iner, o zamanda evvelden geçmiş olan sulehalardan derecesi daha ziyade olanlar gibi sekiz yüz erkek dört yüz kadınların üzerine iner.”[2]Yani bu hadis-i şerif ile İsa aleyhisselamı bekleyen evvelki ümmetin salihleri gibi sekiz yüz erkek, dört yüz kadının mevcut olup, onların içine inecektir, diye buyurmuştur. İşte daha o zaman ileridedir, gelecektir.

 


[1] Ramuze’l-Ehadis c.1.s.56/10

[2] Deylemi El-Firdevsü bi Me’sûru’l-Hıtab c.5.s.515/8935 (Beyrut)

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>